تاریخچه

1972 تاسیس
1976 شروع تولید تجاری صنعتی سردکننده
1982 ورود به صنعت خودرو
1992 تاسیس کارخانه آبکاری در شهرک صنعتی قبضه
2008 انتقال به شهرک صنعتی قبضه برای تولید جدید
2009 برای خطوط سوخت و سردکننده شروع تولید لوله های تک لایه
2013 تاسیس شرکت GMBH بانت بورو در ساربورچکن آلمان
2015 دریافت تایید مرکز تحقیق-توسعه از طرف وزارت علوم و 

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)