Çalışma Koşulları ve İnsan Hakları Politikası

Bant Boru, sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.


Bant Boru olarak, sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplumun ve çevrenin faydasına olacak en iyi uygulama ve yaklaşımları dikkate alarak belirleriz. Bant Boru, bugüne kadar yapmış olduğu ve yapacağı tüm faaliyetlerde topluma fayda sağlamayı, sosyal davranış olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız tarafından Çalışma Koşulları Ve İnsan Hakları Politikamızın anlaşılması ve benimsenmesi hedefimizdir.


Çalışma Koşulları Ve İnsan Hakları Politikamızı oluştururken temel aldığımız ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
 

 • Bant Boru, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olarak faaliyetlerinin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemektedir.
 • Bant Boru'da cebri, borç karşılığı (borç esareti dahil) veya sözleşmeli çalıştırma/işçilik, gönülsüz cezaevi işçiliği/işçiliği ve kölelik veya insan kaçakçılığına asla izin verilmez.
 • Bant Boru çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, din, yaş, fiziksel engel ve benzer nedenler ile ayrım yapılamaz, herkese eşit ve adil davranış sergilenir.
 • Bant Boru, çalışanlarının sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt eder.
 • Bant Boru çalışanları; serbestçe bir araya gelmeleri, düşüncelerini beyan etmeleri, fikir ve önerilerini yönetim ve birimlerimize istedikleri gibi bildirebilmeleri ve kendi tercihleri dahilinde sendikaya üye olabilmeleri konularında özgürdürler.
 • Bant Boru, tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, çalışanlarının tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamaktadır.
 • Tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek çevresel etkilerin, en asgari düzeye indirilmesi ve yasalarca belirtilen standartlara uygun olarak iş süreçlerimizin yönetilmesi esastır.
 • Bant Boru insana, anayasal örgütlenmeye, derneklere ve toplu sözleşme haklarına saygılıdır.
 • Bant Boru'da çalışanların ücretleri bölgesel kıyaslama çalışmaları yapılarak sektör dengeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Bant Boru çalışanlarının ücretleri genel olarak yasal sınırların ve sektör ortalamalarının üzerindedir.
 • Bant Boru'da; herhangi bir cinsel taciz, cinsel istismar, bedensel ceza, zihinsel veya fiziksel zorlama veya işçilere sözlü taciz dahil olmak üzere sert ve insanlık dışı muamele veya bu tür herhangi bir muamele tehdidi kabul edilemez.
 • Bant Boru, ücret politikasını oluştururken adil olmayı, performans yönetim sistemi ile başarıyı ve performansı adil olarak ölçmeyi, çalışanlara geri bildirimde bulunarak gelişimlerine katkı sağlamayı, bilgi, beceri ve yetkinliğe dayalı ve piyasa koşullarına uygun bir ücret politikası gütmeyi kendisine ilke edinmiştir.
 • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, çalışma şartları, insan hakları ve sosyal sorumluluk alanlarında Bant Boru standartlarına ve ilkelerine uygun olarak hareket etmeleri için gerekli uygulama ve çalışmaların yapılmasına destek verilmektedir.
 • Bant Boru olarak, çalışanlarımızın hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın çalışma saatlerinin yasal sınırlar içinde düzenleneceğini, düzenli ve sürekli olarak fazla mesai yaptırılmayacağını ve hafta tatillerinin yasaların öngördüğü şekilde kullandırılacağını taahhüt ederiz.

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)