Bilgi Güvenliği Politikası

Kendi teknolojisi ile üretim yapan Türkiye’nin tek kuruluşu olan ve sürekli gelişen bir dünya şirketi olmayı hedefleyen Bantboru olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız. Çift katlı bakır çelik boru, tek katlı dikişli çelik boru, yakıt vakum borusu, klima borusu ve direksiyon borusu üretiminde dünya pazar payımızı arttırma amacımızdaki temel başarı faktörlerimizden birinin de yenilikçi bir bakış açısıyla sanayinin beklentilerinin karşılayarak rekabet avantajını korumak olduğunun bilincindeyiz. Bulunduğumuz çağ ve sektörümüzdeki bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurduğumuzda kurumsal bilgilerin ve paydaşlarımız tarafından emanet edilen bilgilerin hassasiyetinin farkındayız. Bu nedenle bilgi güvenliğini sistematik olarak yönetebilmek adına ana hedeflerimiz aşağıdaki gibidir;


* Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında tüm ilgili taraflarımızın bize emanet ettiği bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak
 
* Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 
* Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
 
* Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
 
* Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
 
* Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
 
* Tüm iş süreçlerinin bilgi güvenliği süreçleriyle uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

* Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uluslararası standartlara uyumlu olarak hayata geçirmek, gereken kaynakları sağlayarak sistemi desteklemek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)