درباره ما

شرکت سهامی صنایع و تجاری بانت بورو تامین کننده لوله برای بخش خودرو و لوازم خانگی بوده و در کشور ترکیه یکی از شرکتهای مطرح در این مورد محسوب می گردد. لوله های تولیدی در بخش خودرو مورد استفاده در ترمز و انتقال هیدرولیکی سیستم سوخت رسانی و در بخش یخچال و فریزر در لوله های سردکننده مورد استفاده میباشد.

بانت بورو از سال 1972 لوله های فولادی جوشکاری شده دو لایه تولید می نمود. سیستم لوله های دولایه فولادی از طرف بانت بورو در نتیجه فعالیتهای تحقیق و توسعه در طی سالهای متمادی گسترش و توسعه یافت است. بویژه در سیستم ترمز، تولید لوله های دولایه به عنوان عنصر لاینفک از طرف بانت بورو، در سایه تکنولوژی پیشرفته خود، امروزه در این بخش یکی از شرکتهای مطرح در ترکیه و جهان محسوب می گردد. 

به همراه تولید لوله دولایه بانت بورو، از سال 2008 شروع به تولید لوله تک لایه نمود. با شروع تولید لوله تک لایه به عنوان لوله سردکننده یخچالها، همچنان در بخش خودرو در بخش لوازم خانگی تلاش نمودیم تا به عنوان موضوعی قدرتمند در این عرصه ها مطرح شویم.  

در خرداد سال2015 از وزارت صنایع و علوم تایید مرکز تحقیق-توسعه در ارتباط با فعالیتهای نوآورانه که از طرف بانت بورو محقق شده بود را دریافت و امروزه هم در بخش خودرو و هم در بخش لوازم خانگی به عنوان شرکت برتر جهانی جایگاه خود را کسب نموده و تلاش دارد آن را هرچه بیشتر ارتقا دهد.  

بانت بورو، برای عملیاتهای پوششی در سال 1992 در منطقه شهرک صنعتی قبضه شرکت سهامی الکتروشیمایی پیشرفته را تشکیل داد. به همراه آبکاری  مسی الکتروشیمایی پیشرفته در بخش خودرو جهت رفع نیازهای روزافزون و توسعه یافته آن سیستم آبکاری روی، روی+PVF، روی+PA12 را با موفقیت به اجرا گذارد. در این تاسیسات هر دو نوع لوله یعنی تک لایه و دولایه آبکاری داده می شود. 

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)