WEPs

BM KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PRENSİPLERİ (WEPs)

WEPs NEDİR?
Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla; kadınların güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformudur.

WEPs Prensipleri Nelerdir?
Beyanı imzalayan liderler, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından, işyerlerine, tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Kadının Güçlenmesi Prensipleri ise aşağıdaki 7 ilkeyi temel almaktadır.

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Bantboru WEPs Vizyonu
Birleşmiş Milletler WEPs angajmanı kapsamında Bantboru, 2017 yılı başı itibari ile somut adımlar atmaya başlamış bulunmakta.
BANTBORU’nun kapsayıcılığa ve cinsiyet eşitliğine öteden beri vermekte olduğu önem sayesinde şirketimizde beyaz yaka profesyonel ekiplerimizin ve yönetim kadromuzun çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

2017 yılı içerisinde, yine WEPs odaklı planlamalarımız dahilinde, ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu İlayda Hancı pilotajında yarışan BANTBORU Off-Road Team’in sponsoru olduk.

2018 ve sonrasında, WEPs angajmanımız bağlamında iş ve iş dışı yaşamda daha eşitlikçi bir ortam için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurumsal uygulamaların yanı sıra, farkındalığın artırılmasından, profesyonel becerilerin geliştirilmesine kadar farklı alanlarda seminer ve atölye çalışmaları da planlanmakta.

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)