Kalite, Çevre ve ISG Politikaları

Bant Boru kendi geliştirdiği teknolojisi ile fren ve yakıt boruları üretiminde lider bir firmadır. Farklı ülkelerdeki kuruluşlarla yapmakta olduğu işbirlikleri ile beyaz eşya ve otomotivde pazar payını arttırmayı hedefler.
 
 
Bu doğrultuda,

 • “Sıfır hata” stratejimizin uygulanmasına ilave olarak, ilk seferde doğru ürünü üretirken, kalitesizlik maliyetlerini düşürmeyi, kalitenin kontrolden ziyade üretilir olması gerektiği bilincini ve sürekli geliştirme arzusunu tüm taraflara benimsetmeyi öncelik olarak belirler.
 • Yetenekli çalışanları ile müşteri memnuniyetini ve ürün güvenliğini her zaman ön planda tutar.
 • Müşteri odaklı bir yaklaşımla müşteri istek ve beklentilerini hızlı ve etkin şekilde karşılayan bir kalite sisteminin Sürdürülmesini garanti eder
 • İnovasyonu ve tasarımda kaliteyi değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerinde yaygınlaştırmayı hedefler ve bu amaçla kendi Konusun da veya yakın konulardaki sektör belirleyicileri ile işbirliği yapar.
 • Sözleşme şartlarına, müşteri özel isteklerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı amaç edinir.
 • Risk odaklı süreç analizleri ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket Kültürü nün önemli bir öğesi olarak sürdürmeyi hedefler.


IATF 16949 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip olan BANTBORU, yüksek kalite standardını sürdürebilir kılmak için üretimin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi’ni (TQM) uygulamaktadır. BANTBORU organizasyonunda yer alan bütün birimler, mevcut kalite sistemine entegredir ve bu birimlerin bütün çalışanları toplam kalite felsefesinin bilincinde olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 

KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

 

IATF  16949 : 2016
Başlama tarihi: 11.08.2021
Geçerlilik tarihi: 10.08.2024
IATF Sertifika Numarası: 44 111 211042

 

ISO 14001 : 2015
Başlama tarihi: 03.08.2021
Geçerlilik tarihi: 02.08.2024
Sertifika Numarası: 28056/B/0001/UK/En

ISO 45001 : 2018
Başlama tarihi: 03.08.2021
Geçerlilik tarihi: 02.08.2024
Sertifika Numarası: 28056/C/0001/UK/En


        
TS ISO/EC 27001 : 2013
Başlama tarihi: 31.07.2020
Geçerlilik tarihi: 17.07.2023
Sertifika Numarası: 31300688 ISMS13

        
FORD Q1 
  

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve İzmit / Köseköy Bölgesinde faaliyet göstermekte olan BANT BORU A.Ş ’de çift katlı bakır kaynaklı çelik boru, tek katlı dikişli çelik boru, yakıt-vakum borusu, klima borusu ve direksiyon borusu üretilmektedir.

Tüm süreçlerimizde çevreyi ve doğal kaynakları korumayı aşağıdaki maddeleri uygulamayı, takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

 

İSG POLİTİKASI


BANT BORU Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı,

 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

 • İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin de BANT BORU Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

 • Çalışan temsilcilerimiz ve çalışanlarımızın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün bir parçası olarak sisteme katılımlarını ve danışmalarını sağlamayı,

 • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, salgın hastalık vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmayı, sürdürmeyi ve acil durum risklerini azaltmayı sağlamayı,

 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

 • Çalışanların işyerlerindeki risklerin farkında olduğu, sürekli olarak bu tehlikelere karşı dikkatli olduğu ve güvenli olmayan davranışlardan sakındığı bir çalışma ortamı yaratarak güvenlik kültürünü benimsetmeyi,

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, taşeronların, yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için hedefler belirlemeyi,

 • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, durumumuzu gözden geçirmeyi ve sürekli gelişmeyi,
   

İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI
 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve İzmit / Köseköy Bölgesinde faaliyet göstermekte olan BANT BORU A.Ş ’de çift katlı bakır kaynaklı çelik boru, tek katlı dikişli çelik boru, yakıt-vakum borusu, klima borusu ve direksiyon borusu üretilmektedir. Tüm süreçlerimizde çevreyi ve doğal kaynakları korumayı aşağıdaki maddeleri uygulamayı, takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 • Kirliliği kaynağında tespit ederek atık oluşumumuzu azaltmak, geri dönüştürülebilir atıkları ayrı toplamak ve bilinçli tüketici özelliklerine uyarak doğal kaynakların korunmasını ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak;

 • Çevreye zararlı olabilecek atıkların, hammaddelerin ve faaliyetlerin olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek; ürünlerimizde tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak,

 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini artırmak, onların katkılarıyla bir şirket kültürü oluşturmak ve bu konuda kendimizi sürekli olarak geliştirmek;

 • Üretimimizle ilgili olarak, çevre boyut ve etkilerini göz önüne almak suretiyle, çevreye duyarlı alternatifleri üretmek,

 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

 • Bant Boru A.Ş. olarak, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olma bilinciyle hareket etmek, yapmış olduğu çalışmalarla

 • Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı da içerisine alarak topluma katkı çalışmaları yapmak,

 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile çevreye yönelik tüm çalışmalarımızı paylaşmak, iletişim kurmak ve benzer uygulamaları da kendilerinden istemek.

 • Acil durumları önlemek ve etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almak, eğitim ve tatbikatlarla pekiştirmek.

 • Çevreyle ilgili tüm yasal ve yer aldığımız organize sanayi bölgesi gerekliliklerini minimum şartlar kabul ederek, mümkün olan hallerde bu şartların ötesinde ilerleme kaydetmek.

 

LABORATUVAR
 
BANT BORU A.Ş standartlara ve yasal gerekliliklere uygun hizmet vermeyi, sektörün gelişimine katkıda bulunmayı ve bunu sürdürebilir kılmayı hedefler. Bu bağlamda da şu maddelerde kendini geliştirmeyi amaçlar.
 
İnovasyon

Teknolojik gelişimleri yakından takip etme ve bu konuda öncü olma


Testlerin Gerçekleştirilmesi

Test taleplerini zamanında ve standartlara uygun bir şekilde; dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden gerçekleştirebilme


Ekipmanlar

Müşteri isteklerine uygun ve yüksek teknolojiye sahip cihazlarla çalışma ve yakın sektörlerdeki gelişmeleri takip ederek, bunun sürekliliğini sağlayabilme


Çalışanlar

Sorumluluk ve ürün güvenliği bilinci yüksek, yetkin, sektörün gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık çalışanlara sahip olabilme

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z (source)
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z (should be like this)